Zpracování odborných studií

Firma Terzet je vhodných partnerem pro zpracování externích studií pro firmy , které se zabývající moderními technologiemi a pro firmy hledající externí odbornou kapacitu pro zpracování odborných rešerží a studií.

Díky svým partnerům a kontaktům prakticky po celém světě nabízí firma Terzet potenciál možných řešení a jejich návrhů a poskytuje tím firmám středního ale i většího charakteru potenciál dalšího moderního technického rozvoje.

Zpracování těchto studií a návrhů je pomocí pro skupiny těchto středně velkých firem k upevnění jejich pozice na trhu a v současné situaci i potenciálem možné restrukturalizace a nové orientace firem.

Firma Terzet spolupracuje v následujících odvětvích:

  • strojírenství
  • elektronika
  • zahraniční obchod
  • logistika
  • česko-německé vztahy a bilaterální obchod
  • asijské trhy

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Home