Projekty

Service alt

Výzkumně vývojová laboratoř

pro přípravu špičkových prototypů z platů
pro elektroniku a strojírenství

Prostřednictvím projektu chce společnost TERZET spol. s r.o. umožnit a urychlit vznik výzkumně vývojového centra – laboratoře pro návrh/vývoj a realizaci špičkových prototypů z plastů pro zpracovatelský průmysl, zejména pro elektroniku a strojírenství. Laboratoř bude vybavena zcela novou špičkovou technologií založenou na aplikaci technologie „3D tisku“ (stereolitografie) a technologie lití do silikonových forem. Projekt se zaměřuje na nové technologie typu „rapid prototyping“ a vychází především ze zakoupení návrhového systému, dvou základních zařízení pro zhotovení prototypů, jednoho zařízení pro kontrolu rozměrů a souboru menších zařízení a nástrojů pro měření a obrábění, které umožní vývoj přípravků. Technologie je téměř bezodpadová a je šetrná k životnímu prostředí. Vlastní vývojové práce budou realizovány v rámci interních zaměstnanců a specifické vývojové úkoly ve spolupráci s externími subjekty.

V rámci jednotlivých etap projektu budou realizovány zejména tyto investice:

 • stavební úpravy prostorů pro laboratoř
 • pořízení Stereolitografu (3D Printer)
 • pořízení Vakouvého licího systému
 • pořízení návrhového systému CAD-CAM
EU

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Service alt

Rozvoj vývojového centra

V rámci projektu byla pořízena nová generace 3D multimateriálové tiskárny (princip Polyjet), a to v provedení umožňující 3-komponentní tisk. Jedná se o tzv. 3K tisk, což je možnost současného tisku ze tří materiálů a jejich vzájemných kombinací a to jak jednotlivých dílů, tak jednoho dílu ze tří různých materiálů - unikum v oblasti Rapid Prototyping, a to v celosvětovém měřítku. Pořízením uvedené technologie došlo k výraznému rozšíření nabídky zákazníkům v oblasti kvality materiálů prototypových dílů a současně k posunutí technologické vyspělosti laboratoře na novou úroveň. Dále byl pořízen 3D skener pro bezdotykové měření a skenování volných ploch, který umožní skenovat i velmi členité a komplikované předměty, což s běžně používanými dotykovými sondami jde v požadované přesnosti strojírenské výroby velmi omezeně s neporovnatelně horší přesností a v časech o řád vyššími. Pořízením uvedené technologie došlo k výraznému zefektivnění a zpřesnění a dále k možnosti aplikovat tzv. Revers Engeneering.

Očekávané přínosy projektu jsou:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • doplnění, rozšíření a zkvalitnění aktivit
 • rozšíření spektra odběratelů
 • rozšíření nabídky v oblasti materiálů prototypových dílů
 • rozšíření technologického vybavení společnosti
 • podpora rozvoje inovačního potenciálu
 • růst výkonů a produktivity
 • růst efektivity
EU

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Service alt

Rozšíření a zefektivnění vývojových kapacit společnosti

Program:Potenciál

Název projektu: Rozšíření a zefektivnění vývojových kapacit společnosti Terzet spol. s r.o.

Cíl projektu: Rozšíření a zefektivnění stávající výzkumně inovační kapacity společnosti Terzet spol. s r.o.

Pořízená technologie: 3D tiskárna

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby

Bližší informace:ladislav.pulec@terzet.cz

EU Min

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Reference

Firma TERZET spol. s r.o. byla založena v roce 1996 jako poradenská firma s aktivitami zaměřenými především k německy mluvícím firmám působícím na území České republiky.

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstrasse 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany

Tel.: +49(0)8247/395555
Fax: +49(0)8247/395575

STEINEL Technik s.r.o.

Rumunská 655/9
Liberec 4 - 460 01
Česká Republika

Tel.: +420 485 253 223
Fax: +420 485 253 233

Technická univerzita v Liberci

Studentská 2
Liberec 1 - 461 17
Česká Republika

Tel.: +420 485 353 108
Fax: +420 485 353 535

DAYMOON, a.s.

Fügnerova 51
Děčín 1, 405 01
Česká Republika

Tel.: +420 412 583 111
Fax: +420 412 516 107

PURECERAM, spol. s r.o.

Zemědělská 1094
Hradec Králové, 500 03
Česká Republika

Tel.: +420 495 401 176
Fax: +420 495 401 179

Ozvěte se nám

+420 602 574 108
ladislav.pulec@terzet.cz

Zobrazit kontakty
Provozovna

Rumunská 655/9
Liberec 4, 460 01

Zobrazit kontakty