Výzkumně vývojová laboratoř

Prostřednictvím projektu chce společnost TERZET spol. s r.o. umožnit a urychlit vznik výzkumně vývojového centra – laboratoře pro návrh/vývoj a realizaci špičkových prototypů z plastů pro zpracovatelský průmysl, zejména pro elektroniku a strojírenství. Laboratoř bude vybavena zcela novou špičkovou technologií založenou na aplikaci technologie „3D tisku“ (stereolitografie) a technologie lití do silikonových forem. Projekt se zaměřuje na nové technologie typu „rapid prototyping“ a vychází především ze zakoupení návrhového systému, dvou základních zařízení pro zhotovení prototypů, jednoho zařízení pro kontrolu rozměrů a souboru menších zařízení a nástrojů pro měření a obrábění, které umožní vývoj přípravků. Technologie je téměř bezodpadová a je šetrná k životnímu prostředí. Vlastní vývojové práce budou realizovány v rámci interních zaměstnanců a specifické vývojové úkoly ve spolupráci s externími subjekty.

V rámci jednotlivých etap projektu budou realizovány zejména tyto investice:

  • stavební úpravy prostorů pro laboratoř
  • pořízení Stereolitografu (3D Printer)
  • pořízení Vakouvého licího systému
  • pořízení návrhového systému CAD-CAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Home