Terzet s.r.o.

Firma TERZET spol. s r.o. byla založena v roce 1996 jako poradenská firma s aktivitami zaměřenými především k německy mluvícím firmám působícím na území České republiky. V průběhu let rozšířila své aktivity na průzkum a poradenství pro firmy, které začínají rozšiřovat své podnikatelské zájmy na asijských trzích. Firma úzce spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci v oblastech vývoje a aplikací nových technologií a vývoje prototypů především pro oblast lehkého strojírenství a spotřebního průmyslu.


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Home