Rozvoj vývojového centra

V rámci projektu byla pořízena nová generace 3D multimateriálové tiskárny (princip Polyjet), a to v provedení umožňující 3-komponentní tisk. Jedná se o tzv. 3K tisk, což je možnost současného tisku ze tří materiálů a jejich vzájemných kombinací a to jak jednotlivých dílů, tak jednoho dílu ze tří různých materiálů - unikum v oblasti Rapid Prototyping, a to v celosvětovém měřítku. Pořízením uvedené technologie došlo k výraznému rozšíření nabídky zákazníkům v oblasti kvality materiálů prototypových dílů a současně k posunutí technologické vyspělosti laboratoře na novou úroveň.

Dále byl pořízen 3D skener pro bezdotykové měření a skenování volných ploch, který umožní skenovat i velmi členité a komplikované předměty, což s běžně používanými dotykovými sondami jde v požadované přesnosti strojírenské výroby velmi omezeně s neporovnatelně horší přesností a v časech o řád vyššími. Pořízením uvedené technologie došlo k výraznému zefektivnění a zpřesnění a dále k možnosti aplikovat tzv. Revers Engeneering.

Očekávané přínosy projektu:

  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • doplnění, rozšíření a zkvalitnění aktivit vývojové laboratoře
  • rozšíření spektra odběratelů
  • rozšíření nabídky zákazníkům v oblasti kvality materiálů prototypových dílů
  • v rámci projektu bude do ČR a regionu pořízena světově unikátní technologie
  • rozšíření technologického vybavení společnosti
  • podpora rozvoje inovačního potenciálu
  • růst výkonů a produktivity
  • růst efektivity

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Home